Körkurs fortsättning

Kursen för dig som vill få fördjupad kunskap inom travsporten. Vi pratar om hästens skötsel efter träning, kör med klocka. Vanligaste skadorna. Travarhälsan. Olika startmoment, reglementet.

Målgrupp  
Kursen erbjuds för ungdomar från 16 år och vuxna som vill utveckla sin praktiska färdighet i att planera, förbereda och köra hästen i träningssammanhang.  

Förkunskaper  
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Körkursens första steg. Deltagaren ska vara 16 år eller äldre.  

Omfattning  
En lokal kurs som erbjuds på landets travskolor. Kursen är på minst tio tillfällen á två timmar, men kan göras längre för att befästa kunskaperna hos deltagarna.  

Kursmål  
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:  

  • Hur träningsplanering kan läggas upp för hästen  
  • Olika typer av träning för travhästen  
  • Hur utrustningsändringar kan påverka hästen  
  • Hur uppvärmning och nedvarvning bör göras  
  • Tidtagning under körning  
  • Hur man uppmärksammar travhästens takt och rytm