Körkurs

I körkursen avanceras nivån för deltagarna och man får lära sig mer om travhästens träning och olika träningsmetoder. Man går även in på specialutrustning och hur man kör med klocka och bedömer tempo, takt och rytm i travet.

Målgrupp  
Kursen erbjuds både för barn från 10 år och äldre samt för ungdomar från 16 år och vuxna som vill utveckla sin praktiska färdighet i att planera, förbereda och köra hästen i träningssammanhang.  

Förkunskaper  
För deltagande barn: Kursen kräver förkunskaper motsvarande Guldkursen. Deltagaren ska vara 10 år eller äldre.

Omfattning  
En lokal kurs som erbjuds på landets travskolor. Kursen är på minst tio tillfällen á två timmar, men kan göras längre för att befästa kunskaperna hos deltagarna.  

Kursmål  
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:  

  • Hur träningsplanering kan läggas upp för hästen  
  • Olika typer av träning för travhästen  
  • Hur utrustningsändringar kan påverka hästen  
  • Hur uppvärmning och nedvarvning bör göras  
  • Tidtagning under körning  
  • Hur man uppmärksammar travhästens takt och rytm