Brons

I bronskursen får deltagarna lära sig mer om hästens hem, sjukdomar och skötsel av hästens utrustning. Deltagarna får även lära sig om hur man visar häst vid hand. Vid körning får deltagarna köra precisionsbanor och testa på att köra med körspö.

Till höger hittar ni både Bronskursen där det mestadels är körning. Ridning sker en gång i månaden.

men ni hittar också vår kombinerade förälder och barn grupp, där går barnen tillsammans med en förälder eller annan vuxen. De kör mest men rider ibland.

Och till sist hittar ni vår Brons Ridning- kursen där de bara rider.

 

 

Målgrupp
För barn och ungdom från 7 år och äldre som vill lära sig grunderna om hästkunskap samt att sköta och köra travhäst. 

Förkunskaper
Kopparkursen eller motsvarande kunskaper.

Kursmål
Efter kursen känner deltagaren till:

 • Stallets olika utrymmen
 • Hur stallet bör utformas för hästens olika behov
 • Stallets vanligaste rutiner
 • De vanligaste redskapen som används i stallet
 • Den friska hästens normalvärden
 • Några av de vanligaste sjukdomarna
 • Stallapotekets innehåll 
 • Hur man visar häst vid hand på ett säkert sätt
 • Skötseln av hästens utrustning
 • Körning av travhästen, med körspö, i grupp med flera ekipage
 • Körning i precisionsbana