Roséguld

För dig som gått någon av travskolans kursutbud sedan tidigare. Här är den viktigaste ståndpunkten att utvecklas i sin egen takt, kursens innehåll läggs upp utifrån elevens egna önskemål och behov.

Denna typ av kurs som riktar sig till de elever som är i ett mellanläge, där de har gått några kurser men kanske inte är redo att avancera upp till de mer krävande kurserna.

Denna kurs är för dig som vill ha fortsatt kontakt med hästen och alla travskolans grenar i din egen takt. Här sätter vi upp egna mål och tillsammans utvecklas både inom körning och alla travskolans moment. Eleven väntar sig samma typ av kursupplägg som tidigare, skillnaden blir att det inte finns några specifika krav utan kraven sätts utifrån eleven själv. Syftet med denna kursform är att inte påskynda någon inlärning men att samtidigt upprätthålla den kontinuitet som är viktig för att fortsätta utvecklas. Vi kommer förslå denna kurs till alla de elever vi tycker ska få lite mer tid på sig att upprepa vissa moment – som ett perfekt komplement.