Kvalitetssäkring av travskolor

I travsportens visionsdokument, Pegasus 2020, finns ett stort antal mål som direkt går att koppla till travskolans verksamhet. Travskolan är ett viktigt utbildningscentrum för all den lokala utbildningen. När travskolan skall ta en större roll i travsporten för utbildning och rekrytering är det också viktigt att verksamheten kvalitetssäkras, för att hitta ett gemensamt sätt att mäta och värdera den.


Travskolan är travbanans utbildningscentra som ger möjlighet för människor att lära om hästar och travsport, både för att stimulera sitt intresse och för att få en god grund att komma vidare som aktiv i travsporten. Där ska också ske rekrytering av nya till sporten samt behålla och utveckla redan aktiva. Travskolan är en plats som erbjuder något alla dagar i veckan och är en naturlig inkörsport i travsporten.

Kvalitetssäkringen av travskolorna bidrar till en bättre jämförelse mellan travskolorna och det ska samtidigt ses som ett stöd för travbanan att deras verksamhet utvecklas åt rätt håll. Det är enbart de travskolor som genomför kontroll för kvalitetssäkring och blir godkända, som kan erhålla bidrag, premier, utbildningsmaterial samt delta i utbildningar och konferenser anordnade av Svensk Travsport.

I rutan nertill på sidan hittar du mer information om kvalitetssäkringen samt en länk till sidan Vision & strategier där Pegasus 2020 med dess strategiska mål finns att läsa.