B-tränarkurs

B-tränarlicensutbilningen är en fortlöpande utbildning. B-tränarlicensen är för dig som vill ha din travhäst i egen träning. För att ta B-tränarlicens behöver du bli godkänd i en teoretisk och praktisk del, varav den teoretiska är webbaserad. Kursen pågår fortlöpande och under året.

Målgrupp 
För ungdomar från 16 år samt vuxna som vill utbilda sig till B-tränare för att kunna ansvara för träningen av egna travhästar. Licensen kan lösas ut först vid 18 års ålder. 

Förkunskaper 
Deltagaren ska ha goda kunskaper i hästhållning, utselning, erfarenhet från fortkörning och körning i angivet tempo. Om du är osäker vänd dig till utbildningsansvarig på din travskola för att få bekräftat att dina förkunskaper räcker för kursen.

Kursmål 
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till: 

 • Hur travsporten är organiserad, både lokalt och centralt 
 • De bestämmelser som gäller inom travsporten enligt aktuella reglementen 
 • Vad hästens tränare har för ansvar 
 • Vad travarhälsan är och hur man gör en visitation på hästen innan start 
 • Vilken utrustning som är tillåten samt korrekt anpassning av den 
 • Aktuella licensbestämmelser för B-tränare 
 • Vilka kör/ridregler som gäller i olika situationer på tävlingsbanan 
 • Tidtagning och bedömning av tempo 
 • Djurskyddslagen samt ha god kännedom om regler gällande smittskydd, karenstider och medicinering 
 • Hur träningen påverkar hästen 
 • Principen för balansering
 • Rutinerna för en tävlingsdag 

Anmäl dig till B-tränarlicenskursen genom att klicka på Boka till höger.

Efter att du bokat kursen till höger klickar du på länken nedan för att skapa ett konto till webbkursen.

Vill du bara gå webbkursen utan att ta B-tränarlicens så gå direkt till länken nedan.

Länk till webbkurs och övrig info
Klicka här för att skapa ett konto till webbkursen. Glöm inte att anmäla dig till den fysiska kursen på anmälningslänken till höger.

Observera att delar av kursen är en webbkurs. När du är godkänd så får du ett certifikat. Skicka certifikatet till travskola@kalmar.travsport.se tillsammans med dina förkusnkaper, referenser samt vilken häst du tänker använda.

Kalmartravet kommer att skicka en förfrågan på dig till Länsstyrelesen ang ev djurskyddsärenden och därefter bokar vi tider för de två praktiska träffarna och även tid för uppkörning och provskrivning. En av de praktiska träffarna är en tävlingsdag. Till de övriga praktiska tillfällerna behöver du ha din häst och utrustning med dig. Det går vid överenskommelse att hyra häst av travskolan till en kostnad av 300kr/tillfälle. 

I samband med att vi bokar in de praktiska träffarna kommer vi fakturera dig för kursen 900kr inkl moms.

Du examineras genom ett teoretiskt skriftligt prov och ett praktiskt prov i form av ett körprov samt överlämning av häst. Innan du går vidare till den fysiska delen av utbildningen måste din närmsta travbana bekräfta dina förkunskaper.