Järn

Eleven får vara med i stallet och lära känna och umgås med hästar och vara en del i ett sammanhang. Vi borstar, pysslar och åker häst och vagn ibland.