Brukskörningens grunder

Drömmer du om att kunna använda din häst till fler saker? Kanske vill du kunna harva din egen ridbana eller dra hem veden med häst? Nu håller Travskolan Gävletravet en kurs i brukskörningens grunder! Tillsammans med utbildade brukskusken Sol Sjöberg tar vi oss igenom alla inkörningens steg, samt lär oss att arbeta tillsammans med brukshästen på ett säkert sätt.

Målgrupp 
För ungdomar och vuxna (från 14 år) som vill lära sig grunderna i brukskörning. Att bygga en trygg häst från grunden, för att arbetas i bruket eller köras i vagn.

Förkunskaper   
Grundläggande hästhantering.   

Kursmål 
Efter kursen ska deltagarna känna till: 

  • Ha förståelse för brukshästens grundläggande utbildning.
  • Kunna arbeta på ett säkert och ergonomiskt sätt kring hästen.
  • Ha en viss vetskap om var man hittar utrustning och redskap för brukskörning.
  • Förstå vad som är säker och korrekt utrustning.
  • Ha en grundläggande förståelse för brukshästens exteriör.

Kursstart: 13/3
Kursdag & tid: Söndagar kl. 10:00-12:00  / Söndagar kl. 13:00-15:00
Kursveckor: 10, 11, 12, 13, 15, 16 (OBS! kurserna är senarelagda till kl. 16.00-18.00), 18, 20
Antal tillfällen: 8 lektioner á 2 timmar
Pris: Introduktionspris 1600 sek inkl. kursmaterial (ord. pris 1792 sek)

Preliminär kursplanering:

OBS! Kursen blir bara av om minst 5 anmäler sig. Vi använder travskolans ponnyer/hästar och all hantering utomhus med häst ska hjälm bäras.

Tillfälle 1

Ni presenteras för stallet, regler och hästarna vi kommer arbeta med. Vi går igenom selens delar och inpassning, samt säkerhet kring körning. Vi leder hästarna med sele på.
Teorimaterial: “Selens delar”, “Säkerhet kring körning”, “Brukshästens exteriör”, kursplanering.

Tillfälle 2

Vi går igenom vilka steg som ingår i brukshästens inkörning. Vi tömkör våra inkörningshästar i konbana, med linor på ryggen. Vi släpper ned linorna.
Teorimaterial: “Inkörningens steg”

Tillfälle 3

Vi tittar närmare på de olika redskap vi använder under körhästens utbildning. Inkörningshästarna tömkörs med svängel. Teorimaterial: “Tillverkare & återförsäljare av bruksutrustning”

Tillfälle 4

Vi introducerar hästarna för släpande skakel. Går allt väl spänner vi för kälke.
Teorimaterial: “Hästen i skogen”

Tillfälle 5

Kälke.
Teorimaterial: “Skogskörning med häst - Regler”, “Brukskörning med häst - Regler”, “Plöjning med häst- Regler”

Tillfälle 6

Vi introducerar harven. Teorimaterial: “Från arbetshäst i jordbruk och skogsbruk till sport- och rekreationshäst “

Tillfälle 7

Vi harvar ridbanan. Teorimaterial: “Hästredskap för hållbar parkskötsel” (digitalt)

Tillfälle 8

Hästarna introduceras för timmer och vi drar några lätta lass.
Avslutning! Vi sammanfattar vad vi lärt oss, samt diskuterar intresset för en fortsättningskurs.