Körkurs

Körkursen är kursen för dig som gått flera utav travskolans kurser eller besitter motsvarande förkunskaper. I kursen blir du mer insatt i hur du tränar en travhäst och hur du kan utveckla hästen med hjälpa av olika utrustningsdetaljer, träningsfaser, tempobedömning och körning med klocka.

Målgrupp
Ungdomar från 16 år och vuxna som vill utveckla sin praktiska färdighet i att planera, förbereda och köra hästen i träningssammanhang.

Förkunskaper
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Travkurs 3. Deltagaren ska vara 16 år eller äldre.


Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

  • Hur träningsplanering kan läggas upp för hästen.
  • Olika typer av träning för travhästen.
  • Hur utrustningsändringar kan påverka hästen.
  • Hur uppvärmning och nedvarvning bör göras.
  • Tidtagning under körning.
  • Hur man uppmärksammar travhästens takt och rytm.