Unghästkurs

Inkörningskurs

UNGHÄSTKURS

Målgrupp
För ungdom/vuxen som vill lära dig att köra in.

Förkunskaper
Ej elev på travskolan: God hästerfarenhet.
Elev på travskolan: Minst licenskurs ponny eller vuxenkurs.

Kursinnehåll:

Vi använder oss av travskolans trygga ponnyer från början och kommer under kursens gång hantera och köra in travskolans tvååriga russ.

Kursmål
Efter kursen känner deltagaren till:

  • Planering, säkerhet och upplägg före och under en inkörning
  • Hantering av unghäst
  • Inkörning av unghäst
  • Hur man lägger upp träningen för en unghäst

Kursveckor: 45-51

Kurstid: Måndagar 16:30-17:30 och Fredagar 16:00-17:00

OBS! kursen är 2 gånger i veckan och börjar 16:30 på måndagar och 16:00 på fredagar!