Knattestund

Under knattestunden får man lära sig de grundligaste reglerna i ett stall och hur man beter sig i stallet och omkring hästarna. Man får även lära sig hur man hanterar hästar och hur de fungerar, utöver det kommer barnen (med hjälp av vuxen) få ta på utrustning och vagn/sadel på ponnyerna för att ta en kör/rid-tur tillsammans med kursledare.

KNATTESTUND PÅ TRAVSKOLAN

Öppet stall i travskolan för knattar från 4-5 år. Hälsa på ponnyerna, borstning & pyssel, prova-på-körning & prova-på-ridning. Förälder eller annan vuxen ska medverka i stallet/vid ridning/körning under tiden barnet är där. 

Anmälan är öppen till och med torsdagar dagen innan varje knattekurs.

KOMMANDE DATUM FÖR KNATTESTUND 
Lördagar 10.00-11.00 
Veckor: 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 48

OBS! 

Från de år ditt barn fyller 6 år och vill gå en terminskurs på travskolan är ni välkomna att anmäla till hästis på tisdagar Hästis (travskola.se)