Travkurs 3

Den tredje travkursen förbereder deltagarna på att tävla med travhäst. Deltagarna får lära sig vad det finns för regler på tävlingsbanan, hur en voltstart går till och vilken specialutrustning man kan behöva använda sig av vid tävling. I kursen får deltagarna även lära sig hur man förbereder häst inför start.

Målgrupp 
För ungdomar och vuxna som vill lära sig mer om körning av hästen på travbanan samt tillhörande förberedelser.  

Förkunskaper   
Travkurs 2 eller motsvarande kunskaper.  

Kursmål 
Efter kursen känner deltagaren till: 

  • De viktigaste reglerna för körning på tävlingsbanan  
  • Var start och mål är på sin hemmabana  
  • Den vanligaste specialutrustningen till travhästen samt anpassning av denna  
  • Hur utrustningen förbereds till en starthäst  
  • Hur hästen förbereds inför start  
  • Hur hästens sköts om efter ett lopp  
  • Några vanliga travtermer  
  • Hur man läser informationen i en startlista  
  • Träning av travhäst i tempo