Monté

Under kursen får deltagarna lära sig om utrustningen som används vid monté, montéhästens träning samt hur en ryttare behöver träna för att orka rida ett lopp. Deltagarna får även lära sig om ryttarens sits och hur den inverkar på hästens rörelser.

Målgrupp
Kursen erbjuds både för barn från 10 år och äldre samt för ungdomar från 16 åroch vuxna som är goda ryttare sedan tidigare, men vill lära sig grunderna i att rida monté.

Förkunskaper
För barn:Kursen kräver förkunskaper motsvarande Guldkursen.
För ungdom/vuxna:Kursen kräver förkunskaper motsvarande Vuxen steg 3.
Deltagaren ska dessutom kunna sadla och tränsa en häst samt kunna rida balanserat i skritt, trav och galopp.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

  • Den vanligaste utrustningen för ett montéekipage
  • Hur ryttarens sits och balans inverkar på hästen
  • Ridteknik som främjar hästens takt och rytm
  • Träning av montéryttaren
  • Träning av montéhästen
  • Tempobedömning under ridning
  • Tidtagning under ridning