Ponnytränarlicens

Har du en ponny som behöver stå på en tränarlista? Genom att införskaffa en ponnytränarlicens kan du ha en ponny på din egen träningslista.

Målgrupp  
För barn och ungdomar från 8 år och vuxna som vill ha möjlighet till en tränarlista för ponny.

Förkunskaper  
Deltagaren skall kunna läsa och förstå instruktioner, känna till grundläggande säkerhet i stallet och vid körning/ridning, kunna sela/sadla säkert. Deltagaren ska ha genomgått guldkursen eller ha motsvarande kunskap.  

Kursmål  

  • Hur säker lastning av häst går till samt vad som är särskilt viktigt att tänka på vid transport av häst.  
  • Hur man lägger upp ett grundläggande träningsschema för en travponny. 
  • Vad tränaransvaret innebär gällande framför allt djurskyddet, medicinering och karenser. 
  • Hur viktigt det är med foder av god kvalitet, utfodringsrutiner och rätt mängd foder.

Examination  
Aktuellt teoretiskt skall genomföras av deltagaren med godkänt resultat, för att kunna ansöka om licens.