Brons

I bronskursen får deltagarna lära sig om hästens vanligaste sjukdomar, vad som ska finnas i ett stallapotek och om den friska hästen. Deltagarna får även lära sig stallets skötselrutiner och hur man visar häst vid hand. Utveckling vid utselning och körning av häst fortsätter. 

Målgrupp 
För barn och ungdom från 7 år och äldre som vill lära sig grunderna om hästkunskap samt att sköta och köra travhäst.  

Förkunskaper 
Kopparkursen eller motsvarande kunskaper. 

Kursmål 
Efter kursen känner deltagaren till: 

 • Stallets olika utrymmen  
 • Hur stallet bör utformas för hästens olika behov 
 • Stallets vanligaste rutiner 
 • De vanligaste redskapen som används i stallet 
 • Den friska hästens normalvärden 
 • Några av de vanligaste sjukdomarna 
 • Stallapotekets innehåll  
 • Hur man visar häst vid hand på ett säkert sätt 
 • Skötseln av hästens utrustning 
 • Körning av travhästen, med körspö, i grupp med flera ekipage 
 • Körning i precisionsbana