Travkurs 2

Travkurs 2 är en fortsättning på travkurs 1 där man går in mer på djupet kring skötsel och träning av travhästar. I travkurs 2 får deltagarna lära sig mer om stallrutiner, olika fodermedel, hästens sjukdomar, olika träningsformer och tidtagning med mera.

Intresseanmälan inför vårterminens kursstart: travskola@axevalla.travsport.se

 

Målgrupp
För ungdomar och vuxna som vill lära sig grunderna om hästkunskap samt att sköta och köra travhäst.  

Förkunskaper   
Travkurs 1 eller motsvarande kunskaper.   

Kursmål 
Efter kursen känner deltagaren till: 

 • Stallbyggnadens olika utrymmen och stallrutiner och stallskötsel  
 • Normalvärden för frisk häst  
 • Grundläggande visitering  
 • Hästens vanligaste sjukdomar  
 • Grundläggande regler om smittspridning  
 • Stallapotekets innehåll   
 • Hur man visar häst vid hand på korrekt och säkert sätt  
 • Utrustningens skötsel  
 • Hästens fodermedel och utfodring  
 • Säker lastning och transport av häst  
 • Travhästens vanligaste träningsmetoder  
 • Skötsel av travhäst efter träning  
 • Principen för tidtagning  
 • Körning i förutbestämt tempo i 1000 meter