Träna Travhäst

Att ha en travhäst i träning innebär ett stort ansvar samt att man behöver ha kunskap berörande olika områden kring hästen.

Föreläsning om puls- och laktatmätningar

________________________________________

Träna Tillsammans – Travskolans häst

Målgrupp 

Kursen erbjuds för ungdomar från 16 år och vuxna som vill få fördjupade kunskaper om att äga, träna och tävla sin travhäst. 

Förkunskaper 

För ungdom/vuxna: Kursen kräver förkunskaper motsvarande Vuxen steg 3. 

Omfattning 

En lokal kurs som erbjuda på landets travskolor. Kursen kan genomföras i block enligt de antal gånger som är rekommenderade per område, eller som en terminslång kurs i sin helhet.

Kursens berör följande områden:  

  • Att köpa, äga och sälja travhäst  
  • Att träna travhäst  
  • Travhästens skador och sjukdomar  
  • Hästens foder  
  • Hästen hovar och skor 

Träna Tillsammans – Egen häst

För B-tränare med egen häst som vill kunna träna tillsammans med andra. Kursen är på 5 gånger med möjlighet att fortsätta. Träningen variera från vecka till vecka mellan intervaller på rakbanan, intervall / heat unghästbanan, rundbanejobb tävlingsbanan. Tempot vi håller är runt 1.40.

Om du anmäler dig till detta kommer du att bli inbjuden i en sms-grupp. Där informationen om veckans träning kommer att läggas ut fredagen innan. Ni väljer då att delta eller inte.

Träna Tillsammans - Egen häst kostar inget för dig som är anmäld till Till Start.