Till start

Till start är främst riktat till bredden i den svenska travsporten, kursen löper över året med fysiska träffar på hemmabanan och digitala möten.

Till start

Till start är en breddsatsning som i första hand vänder sig till B-tränare och ponnytränare.  Kursen löper över hela året med tre fysiska träffar på hemmabanan och digitala möten varje månad. Datum för de fysiska träffarna är 23 mars, 8 juni & 12 oktober. Utöver fysiska träffar ingår 10 digitala träffar via Teams med olika gäster och föreläsare.

Anmäl dig Till Start genom att klicka på Boka till höger.

OBS! Förlängd anmälan. Sista anmälningsdag är 29/2-24

Coachträffar – så funkar det

De fysiska coachträffarna är en stor del av Till Start. Coacherna Per K Eriksson och Bo Milton möter deltagarna i gäststallarna på respektive bana. Deltagarna får veckan före träffen information om vilken tid de ska ha sin häst selad och klar och med vilken nummerbricka.

Ekipagen kör sedan sina träningsjobb individuellt på banan medan coacherna noterar vad de ser. Därefter ger coacherna råd och tips till varje deltagare individuellt.

Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera individuella frågor med coacherna via mejl eller sms. Under vissa av de digitala mötena finns det möjlighet att ställa frågor av allmänintresse till Bosse och Pelle.

Du kan välja att anmäla dig till alla 3 coachträffarna eller bara till en eller två.
OBS! minst 10st anmälda vid varje tillfälle för att de ska bli av.

Digitala träffar – så funkar det

Inför de digitala mötena som genomförs via Teams kommer det skickas ut en möteslänk via mejl. Detta skickas ut tidigast veckan innan aktuellt möte.

Digitala träffar och gäster 2024

(preliminärt, omkastningar kan ske)
5 mars: Uppstart med Pelle & Bosse samt Stefan P Pettersson, från B tränare till proffs, ridning i träningen av hästarna

2 april: Ulf Hedenström och Malin Connysson, pulsträning och laktatmätning,   

7 maj: Nils Roneus, veterinär

4 juni: Mats Gunnarsson, Equiterapeut och B tränare

2 juli: Deltagarnas val av gäst

6 augusti: Bo Milton, balansering och utrustning

3 september: ST informerar/frågeforum tävling och regler

1 oktober: Deltagarnas val

5 november: Agneta Sandberg, hästvälfärd Svensk Travsport

3 december: Avslutning med Pelle och Bosse