Hästskötselkurs

En kurs där deltagarna går djupare på och lär sig mer om hästen samt skötsel av hästen.

Målgrupp
Kursen erbjuds för ungdomar från 16 år och vuxna som vill lära sig mer om skötseln och friskvården av hästen.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

 • Hur de dagliga rutinerna ser ut för en travhäst i träning
 • Vilka dagliga skötselrutiner en travhäst behöver
 • Vilken skötsel och rutiner man bör ha i stallet för att ha en god foderhantering, ventilation och stallmiljö.
 • Skötsel av utrustning för lång hållbarhet samt förmåga att bedöma vilka utrustningsdetaljer som kan lagas och vad som bör ersättas.
 • Detaljerad yttre anatomi på travhästen
 • Detaljerad visitation av travhästen
 • Näringsbehovet för en travhäst i träning
 • Utfodringsrutiner som tillgodoser hästens behov av foder samtidigt som det anpassas till travhästens dagsrutiner.
 • Vilka hälsoförebyggande åtgärder som bör göras för att säkra en god hälsa på travhästen
 • Friskvårdsbehandling som kan förebygga träningsrelaterade skador
 • Enklare sjukvårdsbehandling som kan genomföras på hästen i stallet samt på veterinärs inrådan
 • Sårvårdsbehandling som kan genomföras i stallet samt på veterinärs inrådan.