Travkurs 2

Travkurs 2 är en fortsättning på travkurs 1 där man går in mer på djupet kring skötsel och träning av travhästar. I travkurs 2 får deltagarna lära sig mer om stallrutiner, olika fodermedel, hästens sjukdomar, olika träningsformer och tidtagning med mera.

Vårterminen 2023

18 lektioner

v.4-23  uppehåll v. 7 & 15 (om inget annat bestäms med din kursledare) 

Målgrupp 
För ungdomar och vuxna som vill lära sig grunderna om hästkunskap samt att sköta och köra travhäst.  

Förkunskaper   
Travkurs 1 eller motsvarande kunskaper.   

Kursmål 
Efter kursen känner deltagaren till: 

 • Stallbyggnadens olika utrymmen och stallrutiner och stallskötsel  
 • Normalvärden för frisk häst  
 • Grundläggande visitering  
 • Hästens vanligaste sjukdomar  
 • Grundläggande regler om smittspridning  
 • Stallapotekets innehåll   
 • Hur man visar häst vid hand på korrekt och säkert sätt  
 • Utrustningens skötsel  
 • Hästens fodermedel och utfodring  
 • Säker lastning och transport av häst  
 • Travhästens vanligaste träningsmetoder  
 • Skötsel av travhäst efter träning  
 • Principen för tidtagning   
 • Körning i förutbestämt tempo i 1000 meter 

 

Nybörjare? 
Om du inte har någon tidigare erfarenhet inom travsporten kan vi rekommendera dig att gå Travkurs 1, Kampanjkurs/Prova på kurs. I de kurserna får du lära dig från grunden om hur du tar hand om en travhäst, utrustning och hur du kör en travhäst. 

Är du osäker på vilken kurs du skall välja, dubbelkolla alltid med kursledare alt. maila travskolan.