Till start

Till start är främst riktat till bredden i den svenska travsporten, kursen löper över året med fysisk träff på hemmabanan och digitala möten.

Till start är en breddsatsning som i första hand vänder sig till B-tränare och ponnytränare med egen häst.  Kursen löper över hela året med en eller flera fysiska träffar på hemmabanan och digitala möten varje månad med olika gäster och föreläsare.
I år kommer Till start på Åby även att innebära lite fler fysiska träffar. Vi kommer utöver träffen med Bosse och Pelle ha ett gemensamt träningstillfälle där ni kan få hjälp med balansering, utrustning etc. och även en träff där vi går igenom och tränar på att rycka skor och slå på tappskor. Vi kommer även skapa en gemensam chat där det är enkelt att bjuda in varandra till fler gemensamma träningstillfällen eller hjälpa varandra längs vägen. Vill du vara me dpå Till start men har ingen häst? Hör av dig till oss på travskolan för att se om vi kan hitta en lösning för dig.

Hoppas ni hänger med på Till start 2024!  

Fysiska träffar 2024:
7 maj- Gemensamt träningstillfälle för ponny på Höglanda
14 maj- Gemensamt träningstillfälle på Åbytravet med möjlighet till hjälp & stöttning av Bo Falsig & Brian Jörgensen
11 juni- Tappsko på Höglanda
17 augusti- Coachträff med Bosse och Pelle

Efter anmälan vill vi att du mailar oss namnet på den häst du kommer delta med till travskola@aby.travsport.se

Coachträffar – så funkar det

De fysiska coachträffarna är en stor del av Till Start. Coacherna Per K Eriksson och Bo Milton möter deltagarna i gäststallarna på respektive bana. Deltagarna får veckan före träffen information om vilken tid de ska ha sin häst selad och klar och med vilken nummerbricka. Brickorna delas ut i gäststallet.

Ekipagen kör sedan sina träningsjobb individuellt på banan medan coacherna noterar vad de ser. Därefter ger coacherna råd och tips till varje deltagare individuellt.

Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera individuella frågor med coacherna via mejl eller sms. Under vissa av de digitala mötena finns det möjlighet att ställa frågor av allmänintresse till Bosse och Pelle.

Inför de digitala mötena, som genomförs via Teams, skickas en länk till mötet ut via mejl veckan innan aktuellt möte  

Digitala träffar och gäster 2024

(preliminärt, omkastningar kan ske)
5 mars: Uppstart med Pelle & Bosse samt Stefan P Pettersson, från B tränare till proffs, ridning i träningen av hästarna
2 april: Pulsträning och laktatmätning 
7 maj: Nils Roneus, veterinär om träningsfysiologi och pulsträning
4 juni: Mats Gunnarsson, Equiterapeut och B tränare
2 juli: Deltagarnas val av gäst
6 augusti: Balansering och utrustning
3 september: ST informerar/ frågeforum tävling och regler
1 oktober: Deltagarnas val
5 november: Agneta Sandberg, hästvälfärd ST
3 december: Avslutning med Pelle och Bosse