Vi har samarbete med flera gymnasieskolor. Bland annat REAL gymnasiet, både i Göteborg, Trollhättan och Borås. Sveriges Ridgymnasium i Kungsbacka & Varberg och Burgårdens gymnasium i Göteborg

Vårt största samarbete är med REAL i Göteborg som ger eleverna en körkurs under årskurs 1 och sedan möjligheten att välja Trav-lärling i årskurs 2 och 3. 
Detta är en stort och roligt samarbete som vi hoppas skall växa mer och mer för varje år.