Körkurs fortsättning

Körkurs fortsättning är en lokal kurs som erbjuds på landets travskolor. Kursen är på minst tio tillfällen á två timmar, men kan göras längre för att befästa kunskaperna hos deltagarna. Innehållet baseras på första körkursen men går djupare in på områdena för att utveckla deltagarna. 

Målgrupp  
Kursen erbjuds både för barn från 10 år och äldre samt för ungdomar från 16 år och vuxna som vill utveckla sin praktiska färdighet i att planera, förbereda och köra hästen i träningssammanhang.  

Förkunskaper  
För deltagande vuxna: Kursen kräver förkunskaper motsvarande Vuxen steg 3. Deltagaren ska vara 16 år eller äldre.  

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:  

  • Hur träningsplanering kan läggas upp för hästen  
  • Olika typer av träning för travhästen  
  • Hur utrustningsändringar kan påverka hästen  
  • Hur uppvärmning och nedvarvning bör göras 
  • Tidtagning under körning  
  • Hur man uppmärksammar travhästens takt och rytm