Montékurs fortsättning

Under kursen får deltagarna lära sig mer om montéryttarens sits och balans, ridning med takt och rytm samt träning av montéryttaren och hästen. Deltagarna får även lära sig om tempobedömning och tidtagning.

Målgrupp
För barn från 10 år och äldre samt för ungdomar från 16 år och vuxna som vill utveckla sina praktiska färdigheter i att rida monté. Kursen lämpar sig väl som en förberedande kurs inför montélicensutbildningen.

Förkunskaper
Kursen kräver att deltagaren ska ha god ridvana och god kännedom om hästens vardagliga skötsel. Deltagaren skall ha kunskaper inom montésporten motsvarande Montékursens första steg.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

  • Montéhästens utrustning samt anpassning av den
  • Ryttarens utrustning
  • Vilka regler som gäller på tävlingsbanan samt specifika regler för montésporten
  • Hur träning påverkar hästens kropp
  • Olika träningsmetoder för montéhästen samt skadeförebyggande åtgärder
  • Principen för tidtagning samt bedömning av tempo
  • Vikten av god fysik för ryttaren
  • Olika ridtekniker
  • Hur en tävlingsdag fungerar