Träna ponny

Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om hur du kan träna en ponny på olika sätt och få en fördjupad förståelse över hur du ska göra för att din ponnytravare ska utvecklas på bästa möjliga sätt.

Målgrupp  
Kursen erbjuds både för barn från 10 år och äldre samt för ungdomar från 16 år och vuxna som vill få fördjupade kunskaper om att träna och tävla sin ponnytravare.  

Förkunskaper  
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Bronskursen.  

Kursen berör områdena: 

  • Att träna ponny  
  • Skador och sjukdomar  
  • Foder  
  • Hovar och skor  
  • Tävling