Träna Travhäst

Målgrupp  
För ungdomar från 16 år och vuxna som vill få fördjupade kunskaper om att äga, träna och tävla sin travare.  

Förkunskaper  
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Vuxen Steg 3.  

Kursen berör områdena: 

  • Att köpa, äga och sälja travhäst  
  • Att träna travhäst  
  • Travhästens skador och sjukdomar  
  • Hästens foder  
  • Hästen hovar och skor  
  • Tävla med travhäst