Villkor vid bokning av kurs på travskola.se

Vid bokning av kurser på travskola.se gäller följande villkor.

Läs informationen om kursen 
Innan du bokar en kurs, se till att du läst igenom kursinformationen som står på kurssidan. Du hittar vilken målgrupp kursen riktar sig till och vilka förkunskaper du behöver för att genomföra den. Om du fortfarande är osäker på om det är den rätta kursen rekommenderar vi att du hör av dig till den travskola kursen anordnas på. Du hittar kontaktinformation längst ner i sidfoten på varje lokal sida. 

Läs detta innan ni anmäler 
Villkor för samtliga kurser på travskola.se: 

  • Anmälan är bindande för kursbokaren/deltagaren så snart bokningen/betalningen är genomförd 
  • Vid förhinder kan så kallad igenkörning ske i mån av plats.  
  • Den lokala travskolan har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 
  • Inga återköp accepteras, vid uppvisande av giltigt läkarintyg erhåller man tillgodo kvitto som är giltigt 1 år i travskolans kursutbud. 
  • Jag accepterar eventuella justeringar av kursdagar under kursens gång. 


Hantering av personuppgifter 
När du handlar av Svensk Travsport så godkänner du att vi får lagra dina personuppgifter i enlighet med vår policy nedan. All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från vår butik och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det. 

Vid behandling av personuppgifter tillämpar Svensk Travsport bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679). Det innebär till exempel att Svensk Travsport endast behandlar personuppgifter för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och att Svensk Travsport har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen för att säkerställa säkerhet för personuppgifterna. Mer information om Svensk Travsports hantering av personuppgifter finns beskrivet i Integritetspolicyn på www.travsport.se/integritetspolicy