Till start

Som deltagare i Till Start har du tillgång till 10st digitalaföreläsningar med olika föreläsare samt en fysisk träff med de fantastiska coacherna Per K Eriksson & Bo Milton.


TILL START - med egen häst

Som deltagare i Till Start har du tillgång till 10st digitalaföreläsningar med olika föreläsare samt en fysisk träff med de fantastiska coacherna Per K Eriksson & Bo Milton.

Priset är 50 kr/person, resten av kostnaden står Solvallas Travbana för och anmälan görs senast 15april. 

Därefter mailar ni hästnamn till travskola@solvalla.travsport.se

 

COACHTRÄFF

Coachträffen med Bo Milton och Per K Eriksson är 4e maj.

Efter anmälan mejlar man in hästens namn som man tänkt att delta med.

Man blir tilldelad ett stall, box samt ett schema för när hästens ska vara selad och med vilken nummerbricka veckan före träffen på Solvalla.

Coacherna Per K Eriksson och Bo Milton möter deltagarna i gäststallarna, där man får berätta om sin häst och vilka funderingar eller hinder man eventuellt har. 


Ekipagen kör sedan sina träningsjobb individuellt på banan medan coacherna noterar vad de ser.

Därefter ger coacherna råd och tips till varje deltagare individuellt.

Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera individuella frågor med coacherna via mejl eller sms. Under vissa av de digitala mötena finns det möjlighet att ställa frågor av allmänintresse till Bosse och Pelle.

Inför de digitala mötena, som genomförs via Teams, skickas en länk till mötet ut via mejl veckan innan aktuellt möte.

 

 

TILL START - travskolans ponny 

Det finns begränsat antal platser att delta med travskolans ponnyer, du som är intresserad av att delta mejlar travskola@solvalla.travsport.se namn & önskemål av ponny. Vid många intresseanmälningar så kommer vi lotta ut platserna.

Efter att du fått en bekräftad plats ska du betala platsen här, kostnad 500kr.