Träna ponny

Träningsgruppen är för dig som tagit licens, eller har motsvarande förkunskaper, och vill lära dig mer om träning för häst och ponny.

Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om hur du kan träna en ponny på olika sätt och få en fördjupad förståelse över hur du ska göra för att din ponnytravare ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Kursen har fler platser om man har en egen lämplig ponny.

Målgrupp  
Kursen erbjuds både för barn från 10 år och äldre samt för ungdomar från 16 år och vuxna som vill få fördjupade kunskaper om att äga, träna och tävla sin ponnytravare.  

Förkunskaper  
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Guldkursen.  

Kursen berör områdena: 

  • Att köpa, äga och sälja travhäst  
  • Att träna travhäst  
  • Travhästens skador och sjukdomar  
  • Hästens foder  
  • Hästen hovar och skor  
  • Tävla med travhäst