Ponnylicens

En kurs för dig som vill ta licens för att kunna tävla i ponnytrav.

OBS: Om man har egen häst går det bra att delta med den i kursen. Hästen ska vara lämplig för ändamålet. Travskolan bedömer om hästen är lämplig.

Målgrupp  
För barn och ungdomar från 8 år och äldre som vill bli aktiv körsven/montéryttare alternativt tränare inom ponnytravet.  

Förkunskaper  
Deltagaren skall kunna läsa och förstå instruktioner, känna till grundläggande säkerhet i stallet och vid körning/ridning, kunna sela/sadla säkert, ha kört/ridit snabbjobb på ponny regelbundet under minst ett års tid. Deltagaren ska ha genomgått guldkursen eller ha motsvarande kunskap.  

Omfattning  
En lokal kurs som erbjuds en gång om året på landets travskolor/travbanor. Kursen ska genomföras på minst tolv tillfällen fördelade under minst tio veckor, där ett teoretiskt pass kan samköras med ett praktiskt utbildningstillfälle. Deltagaren skall ges möjligheten att genomföra minst tio godkända utbildningslopp under utbildningen. För deltagare som endast önskar ta en ponnytränarlicens skall de medverka på de teoretiska delarna i kursen samt bli godkända i det teoretiska och praktiska provet, innan de kan ansöka om ponnytränarlicens.  

Kursmål  
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:  

 • Vilka kör/ridregler som gäller i olika situationer på tävlingsbanan  
 • De specifika regler som gäller för ponnytravtävlingar 
 • Vad travarhälsan är och hur man gör en visitation på hästen innan start  
 • Vilken utrustning som är tillåten 
 • Hur defilering och provstart skall genomföras 
 • Vilka regler som gäller under ett lopp  
 • Vilka regler och rutiner som gäller efter ett lopp  
 • Hur hästen körs/rids i klunga med andra hästar 
 • Tidtagning och bedömning av tempo Kursbeskrivning travsportens utbildningar 2020 27  
 • Hur säker lastning av häst går till samt vad som är särskilt viktigt att tänka på vid transport av häst.  
 • Vad tränaransvaret innebär gällande framför allt djurskyddet, medicinering och karenser. 
 • Hur viktigt det är med foder av god kvalitet, utfodringsrutiner och rätt mängd foder.  


Examination  
Aktuellt teoretiskt och praktiskt prov skall genomföras av deltagaren med godkänt resultat, för att kunna ansöka om licens.