Träna Travhäst

Att ha en travhäst i träning innebär ett stort ansvar samt att man behöver ha kunskap berörande olika områden kring hästen. I kursen Träna travhäst får du lära dig om samtliga områden du behöver ha koll på, bland annat ägarskap, upplägg av träning, hantering och friskvård med mera.

Våren 2023
Torsdagar  - 16 tillfällen
Vecka 3-19 ej vecka 8

Målgrupp  
Kursen erbjuds för ungdomar från 16 år och vuxna som vill få fördjupade kunskaper om att äga, träna och tävla sin travhäst/ponnytravare.  

Förkunskaper  
För ungdom/vuxna: Kursen kräver förkunskaper motsvarande Vuxen steg 3.  

Omfattning  
En lokal kurs som erbjuda på landets travskolor. Kursen kan genomföras i block enligt de antal gånger som är rekommenderade per område, eller som en terminslång kurs i sin helhet.

Kursens berör följande områden:  

  • Att köpa, äga och sälja travhäst  
  • Att träna travhäst  
  • Travhästens skador och sjukdomar  
  • Hästens foder  
  • Hästen hovar och skor  
  • Tävla med travhäst