Ponnykörlicens

Sugen på att börja tävla inom ponnytravet? Detta är utbildningen för barn och ungdomar från 8 år och äldre som vill bli aktiv körsven inom ponnytravet.

Målgrupp
För barn och ungdomar från 8 år och äldre som vill bli aktiv körsven inom ponnytravet.

Förkunskaper
Deltagaren skall kunna läsa och förstå instruktioner, känna till grundläggande säkerhet i stallet och vid körning, kunna sela säkert, ha kört snabbjobb på ponny regelbundet under minst ett års tid. Deltagaren ska ha genomgått guldkursen eller ha motsvarande kunskap.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

 • Vilka körregler som gäller i olika situationer på tävlingsbanan
 • De specifika regler som gäller för ponnytravtävlingar
 • Vad travarhälsan är och hur man gör en visitation på hästen innan start
 • Vilken utrustning som är tillåten
 • Hur defilering och provstart skall genomföras
 • Vilka regler som gäller under ett lopp
 • Vilka regler och rutiner som gäller efter ett lopp
 • Hur hästen körs i klunga med andra hästar
 • Tidtagning och bedömning av tempo
 • Hur säker lastning av häst går till samt vad som är särskilt viktigt att tänka på vid transport av häst.
 • Vad tränaransvaret innebär gällande framför allt djurskyddet, medicinering och karenser.
 • Hur viktigt det är med foder av god kvalitet, utfodringsrutiner och rätt mängd foder.

Examination
Aktuellt teoretiskt och praktiskt prov skall genomföras av deltagaren med godkänt resultat, för att kunna ansöka om licens.