Träna Travhäst

Körkursen är kursen för dig som gått flera utav travskolans kurser eller besitter motsvarande förkunskaper. I kursen blir du mer insatt i hur du tränar en travhäst och hur du kan utveckla hästen med hjälpa av olika utrustningsdetaljer, träningsfaser, tempobedömning och körning med klocka.

Denna kurs är en kombinerad träna ponny och träna travhäst kurs. Kursledare kommer vara Kjell Persson. Vi övar körning på tävlingsbanan, tränar våra egna och travskolans hästar och blandar teoretisk med praktiska övningar i körning och hästhantering. 


Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:

  • Hur träningsplanering kan läggas upp för hästen
  • Olika typer av träning för travhästen
  • Hur utrustningsändringar kan påverka hästen
  • Hur uppvärmning och nedvarvning bör göras
  • Tidtagning under körning
  • Hur man uppmärksammar travhästens takt och rytm

    Kursledare: Kjell Persson