Årjängstravet satsar på nytt utbildningsstall

Årjängstravet satsar på nytt utbildningsstall och en bättre arbetsmiljö för både människor och hästar på Travskolan. En hållbar satsning som, utöver den egna insatsen, är möjlig med hjälp av bidrag från Allmänna Arvsfonden, Årjängs kommun och regionala utvecklingsfonden, lokala travföreningar och Svensk Travsport.


Under hösten 2021 beviljades Årjängstravet fyra miljoner kronor i bidrag av Allmänna Arvsfonden och sedan dess har de arbetat med att säkra resten av finansieringen, med placering och ritningar, offerter, anbud och bygglov samt förankring.

– Nu är vi inte långt ifrån att vara i hamn med hela finansieringen. Hela projektet är på omkring åtta miljoner kronor och nu är det bara tre hundra tusen kronor kvar. Nu kommer vi kraftsamla det sista och gå ut till det lokala näringslivet och be om den sista hjälpen för att nå hela vägen fram säger Johanna Karlin, travbanechef.

En nytt tillgänglighetsanpassat utbildningsstall möjliggör en kvalitetssäkring av nuvarande verksamhet för Travskolan där nuvarande lokaler är trånga och saknar personutrymmen. Det möjliggör en bättre arbetsmiljö för människor och hästar, både personal och deltagare. Det största en ny byggnad möjliggör är att kunna välkomna nya målgrupper som idag inte kan delta i verksamheten på ett kvalitativt sätt. 

– Det känns fantastiskt att kunna utveckla och bredda verksamheten genom tillgänglighetsanpassade lokaler och vi är mycket tacksamma för det beviljade bidraget från kommun avslutar Johanna Karlin.

Publicerad måndag 17 juli 2023.