Ungdoms utmaning 2.0

Under konsortiet 2023 presenterades ett helt nytt projekt speciellt för ungdomar i travsporten. Svensk Travsport vill öka ungt inflytande bland ungdomarna i sporten, därför har vi startat projektet ”Ungdoms utmaning 2.0”. Målet är att alla travsällskap/BAS ska få en eller två adjungerade ungdomar i sin styrelse, samt att öka antalet unga medlemmar.


Inom travsporten har vi flera ungdomar som är aktiva på olika sätt- som tränare, kusk, ryttare, skötare, ledare, instruktör med mera. Trots att vi har många aktiva ungdomar ser man en brist på engagemang bland ungdomarna i travsällskap/BAS, klubbar och föreningar. Vi vill ändra detta genom vårt projekt och arbeta för ett större engagemang, där vi börjar i travsällskap/BAS. 

Vi kommer att inhämta antal unga medlemmar i travsällskap/BAS och en handlingsplan för ungdomsaktivitet 2024. Deltagande travsällskap/BAS ska kunna redovisa detta i slutet av 2024, därför är det önskvärt att man startar upp det i början av 2024 för att sen kunna se om en ökning av antal medlemmar finns under året. 

I samband med detta vill vi att det naturligt ska skapas ett nätverk för alla adjungerade ungdomar. Nätverket ska under 2024 ha en fysisk träff och minst tre digitala träffar. Vårt mål är att nätverket ska bli ledande och bidra till ökat rekrytering. 

I slutet av 2024 är det dags för att ta del av resultatet kring antalet ungdomar i travsällskap/BAS och status för ungdomsaktiviteterna. I den sammanhang ska det skickas in en översikt över aktiviteter genomförd av travsällskap/BAS för ungdomarna, samt antal unga medlemmar på denna tidpunkt. Vi kommer att göra en sammanställning och se vilka som har fått ett starkare ungdomsinflytande och engagemang. Dessa kommer att premieras. 

Adjungerade ungdomar i Svensk Travsports styrelse, Emma Gabrielsson och Alexandra Gross, presenterade projektet under konsortiet 2023. Adjungerade ungdomar i Svensk Travsports styrelse kommer att ansvara för projektet tillsammans med ungdomsansvarig i Svensk Travsport. Vidare är det aktuellt att alla adjungerade ungdomar i travsällskap/BAS deltar i arbetet framåt.

Vi ser med glädje fram emot tiden som kommer där vi hoppas kunna jobba tillsammans mot ökat ungt inflytande i travsporten. Det är frivilligt för travsällskap/BAS att delta i projektet, men vi hoppas såklart att alla vill delta. Är du aktiv ungdom i ditt travsällskap/BAS?

Vi ser fram emot gott samarbete och högt engagemang, engager dig genom ditt travsällskap/BAS och lycka till!

 

Kontaktuppgifter till ansvarande för projektet:

Emma Gabrielsson, adjungerad ungdom i Svensk Travsports styrelse (tom. 31 december 2023)

Alexandra Gross, adjungerad ungdom i Svensk Travsports styrelse

Sara Jernberg, adjungerad ungdom i Svensk Travsports styrelse (från 1 januari 2024)

Kristine Bö, Svensk Travsport

Publicerad tisdag 12 december 2023.