Undersökning om hästnäringens ungas syn på ridläraryrket

Är du mellan 16-27 år gammal och hästintresserad? Då är vi nyfikna på din bild av ridläraryrket. Svara på enkäten och gör din röst hörd!


Svenska Ridsportförbundet i samverkan med HNS och HYN genomför just nu en undersökning kring ungdomars syn på ridläraryrket. I undersökningen finns också en fråga om de är intresserade av andra jobb i hästnäringen, de svaren kan vara intressanta även för oss in om travsporten så vi bifogar länken till denna undersökning samt en Pdf ni gärna får printa och sätta upp i travskolan eller där ungdomar rör sig. Länk finns här.

Publicerad måndag 4 december 2023.