Hållbar arbetsmiljö inom sporten

Sportens ledare har en avgörande roll i att skapa en hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan prestera. Därför vidareutbildar vi varje år våra unga ledare inom trav- och galoppsporten, där fler av dem jobbar med personalledning på till exempel travskolan eller som funktionärer på tävlingsdagar.


I år var temat för utbildningen det otroligt viktiga ämnet ”ätstörningsproblematik” och i veckan hölls en fullsatt kurs i ämnet av Svensk Travsport och Svensk Galopp i samarbete med Hästsportens folkhögskola. Syftet är att få fler att arbeta förebyggande och öka medvetenheten om att problemet finns i samhället och då även i travsporten.

Föreläsare under dagen var Klara Edlund, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och docent i psykologi. Klara har stor erfarenhet kring ätstörningsproblematik och har bland annat arbetat tillsammans med gymnastikförbundet i samma fråga.

Att intresset för hållbarhet och ledarskap är stort inom sporten är tydligt och utbildningens platser fylldes snabbt. Och det är ett ämne som många vill ha mer information om - närmare 40 unga ledare runt om i landet deltog i utbildningen som hölls digitalt.

  • Utbildningen var otroligt uppskattad och deltagarna var väldigt glada att vi arbetar med denna fråga. I utvärderingen som gjorts efterfrågas mer utbildning och material kring det här ämnet, men även vidare kring psykisk ohälsa, något som vi inom travet och galoppen arbetar vidare med under hösten berättar Stina Swartling Hoch, Utbildningskoordinator på Svensk Travsport.

För den som önskar och behöver veta mer om ämnet ätstörningar finns också en broschyr med mer information, som du hittar i rutan nedan.

Publicerad torsdag 9 september 2021.