Montélicens

Vill du tävla i monté? Välkommen att anmäla dig till montélicensutbildning som anordnas av Hästsportens Folkhögskola tillsammans med travsällskapen. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger à 3 timmar, där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass.

Kursdatum: Utbildningarna anordnas under vår- och hösttermin. 

Kursplats: Kursen hålls lokalt. 

Anordnare: Hästsportens Folkhögskola i samarbete med Travsällskapen. 

Innehåll och kursupplägg 
Montélicensutbildningen ska omfattas av minst 15 kurstillfällen under vilka varje deltagare ska uppnå 10 godkända utbildningslopp. Oberoende av kursens upplägg är samtliga ämnesområden i handledningen obligatoriska. 

Vid varje träff under montélicensutbildningen (utom den första som är rent teoretisk) ska deltagaren använda sig av egen häst. Hästen ska vara i tävlingsbar ålder, ej vara belagd med veterinärt startförbud, någon gång i livet ha varit godkänd i ett kvallopp samt väl lämpad för utbildningslopp. 

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om montélicens vid ditt travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80 procent av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Behörighetskrav 
Deltagarens ska ha goda ridkunskaper, minst ett års erfarenhet från snabbjobb innan montélicensutbildningen påbörjas, då denna är att betrakta som en uppkörningsperiod. För montéutbildningen krävs också stor fysisk styrka hos ryttaren. Deltagaren ska även ha en allmän kännedom om voltstart. 

Nedre åldersgräns för deltagande i kursen är det år deltagaren fyller 15 år. Målsman ska godkänna deltagandet.  

Kostnad och anmälan 
Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 1 700 kronor för dig som deltagare. 

 Anmäl dig här! Eller kontakta din lokala travskola för mer information.