B-tränarlicensutbildning webbanpassad

B-tränarlicensutbilningen anordnas av Hästsportens folkhögskola tillsammans med travsällskapen och är en fortlöpande utbildning. B-tränarlicensen är för dig som vill ha din travhäst i egen träning. För att ta B-tränarlicens behöver du bli godkänd i en teoretisk och praktisk del, varav den teoretiska är webbaserad.

Målgrupp 
För ungdomar från 16 år samt vuxna som vill utbilda sig till B-tränare för att kunna ansvara för träningen av egenägda travhästar. Licensen kan lösas ut först vid 18 års ålder. 

Förkunskaper 
Deltagaren ska ha goda kunskaper i hästhållning, utselning, erfarenhet från fortkörning och körning i angivet tempo. Om du är osäker vänd dig till utbildningsansvarig på din travskola för att få bekräftat att dina förkunskaper räcker för kursen.

Kursmål 
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till: 

 • Hur travsporten är organiserad, både lokalt och centralt 
 • De bestämmelser som gäller inom travsporten enligt aktuella reglementen 
 • Vad hästens tränare har för ansvar 
 • Vad travarhälsan är och hur man gör en visitation på hästen innan start 
 • Vilken utrustning som är tillåten samt korrekt anpassning av den 
 • Aktuella licensbestämmelser för B-tränare 
 • Vilka kör/ridregler som gäller i olika situationer på tävlingsbanan 
 • Tidtagning och bedömning av tempo 
 • Djurskyddslagen samt ha god kännedom om regler gällande smittskydd, karenstider och medicinering 
 • Hur träningen påverkar hästen 
 • Principen för balansering
 • Rutinerna för en tävlingsdag 

 

Du examineras genom ett teoretiskt skriftligt prov och ett praktiskt prov i form av ett körprov samt överlämning av häst. Innan du går vidare till den fysiska delen av utbildningen måste din närmsta travbana bekräfta dina förkunskaper.