B-tränarlicens webb

För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig, licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger dig som blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna en travhäst för travtävlingar. Du kan välja att göra teoridelen via webben. Kursen avslutas med en examination som innehåller både ett teoretiskt prov samt ett praktiskt prov.

Innehåll och kursupplägg

Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattar minst 24 timmar fördelat på ett antal kurstillfällen, beroende på hur långt varje kurstillfälle är. Antalet utbildningsträffar kan variera mellan banorna. Du ska vid minst två skilda tillfällen köra häst på travbanans område. En av de två gångerna kan ingå som en del i examinationen.

Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om travsporten och om Svensk Travsports tävlingsreglemente. Handhavande av häst i travträning och rutiner under en tävlingsdag ingår också. Dessutom ska du vara införstådd med hur man tar hand om sin häst på ett djurskyddsmässigt säkert sätt.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om B-tränarlicens vid ditt travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80 procent av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Teori på webben

Du som vill kan göra B-tränarteorin på webben istället för på din travbana. Den teoretiska delen beräknas ta fem kursdagar, vilka man har fem veckor på sig att genomföra. Den som väljer att läsa teorin via webben har då endast tre tillfällen (åtta timmar) fysiskt på banan. Du ska vid minst två skilda tillfällen köra häst på travbanans område. En av de två gångerna kan ingå som en del i examinationen. 

Examinationen, som består av ett skriftligt teoretiskt prov och ett praktiskt körprov, genomförs sedan på travbanan. När det ska ske bestäms tillsammans med banans utbildningsansvarige.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om B-tränarlicens vid ditt travsällskap.

Behörighet

För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet motionstempo på travbanan. Du kan gå kursen från och med det år du fyller 16. Licens kan lösas vid 18 års ålder.