Körkurs

Körkursen är kursen för dig som gått flera utav travskolans kurser eller besitter motsvarande förkunskaper. I kursen blir du mer insatt i hur du tränar en travhäst och hur du kan utveckla hästen med hjälpa av olika utrustningsdetaljer, träningsfaser, tempobedömning och körning med klocka.Förkunskaper
Kursen kräver förkunskaper motsvarande Travkurs 1 eller 2. Deltagaren ska vara 16 år eller äldre.