B-tränarlicens

B-tränarlicensutbilningen anordnas av Hästsportens folkhögskola tillsammans med travsällskapen. Kursen är för ungdomar från 16 år samt vuxna som vill utbilda sig till B-tränare för att kunna ansvara för träningen av egenägda travhästar. Licensen kan lösas ut först vid 18 års ålder.

Målgrupp 
För ungdomar från 16 år samt vuxna som vill utbilda sig till B-tränare för att kunna ansvara för träningen av egenägda travhästar. Licensen kan lösas ut först vid 18 års ålder. 

Förkunskaper 
Deltagaren ska ha goda kunskaper i hästhållning, utselning, erfarenhet från fortkörning och körning i angivet tempo. 

Kursmål 
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till: 

 • Hur travsporten är organiserad, både lokalt och centralt 
 • De bestämmelser som gäller inom travsporten enligt aktuella reglementen 
 • Vad hästens tränare har för ansvar 
 • Vad travarhälsan är och hur man gör en visitation på hästen innan start 
 • Vilken utrustning som är tillåten samt korrekt anpassning av den 
 • Aktuella licensbestämmelser för B-tränare 
 • Vilka kör/ridregler som gäller i olika situationer på tävlingsbanan 
 • Tidtagning och bedömning av tempo 
 • Djurskyddslagen samt ha god kännedom om regler gällande smittskydd, karenstider och medicinering 
 • Hur träningen påverkar hästen 
 • Principen för balansering
 • Rutinerna för en tävlingsdag 


Examination 
Aktuellt teoretiskt och praktiskt prov skall genomföras av deltagaren med godkänt resultat, för att kunna ansöka om licens. 

Du anmäler dig genom Hästsportens folkhögskola här!