Körkurs fortsättning

Efter att ha gått ponnylicensutbildningen fortsätter utvecklingen i körkurs fortsättning, här anpassas innehållet mycket efter deltagarna med mycket fokus på att utvecklas kring träning och körning av travhästen.

Målgrupp 
Kursen erbjuds för barn från 10 år som vill utveckla sin praktiska färdighet i att planera, förbereda och köra hästen i träning samt tävlingssammanhang.  

Förkunskaper  
Kursen kräver förkunskaper motsvarande godkänd licensutbildning. Deltagaren ska vara 10 år eller äldre.  

Omfattning  
En lokal kurs som erbjuds på landets travskolor. Kursen är på minst tio tillfällen á två timmar, men kan göras längre för att befästa kunskaperna hos deltagarna.  

Kursmål  
Efter genomgången kurs ska deltagaren känna till:  

  • Hur träningsplanering kan läggas upp för hästen  
  • Olika typer av träning för travhästen  
  • Hur utrustningsändringar kan påverka hästen  
  • Hur uppvärmning och nedvarvning bör göras  
  • Tidtagning under körning  
  • Hur man uppmärksammar travhästens takt och rytm