Sophie är ledare på torsdagar för järn och brons gruppen.

Sophie är född 2002