Inger är huvudledare på fredagar

Inger är född 1997 och tog 2017 studenten ifrån hästskötarlinjen på lillerud.