Vi har fantastiska hästar och utan dem hade vi inte haft någon Travskola. Vi har hästar som passar alla kunskapsnivÃår och det finns en häst för alla att förälska sig i.

Â